coaching Woerden; Waaloord; advies ruimtelijke ordening;
coaching Woerden; Waaloord; advies ruimtelijke ordening;

Procesbegeleiding ruimte en water

Hoe geef ik ruimtelijke adaptatie met water vorm? Hoe kom ik tot een omgevingsbewust programma? Hoe krijg ik beweging op gang? Vragen waar wij graag bij helpen door te verhelderen, te organiseren, te (voor)doen…

Waaloord biedt

Coaching en training in Woerden

Zoek je balans tussen werk en privé, sta je voor een lastige keuze en wil je meer helderheid? Bij dit soort vragen kan individuele coaching, teamcoaching of een training Mindfulness helpen.

Bekijk de mogelijkheden

Waaloord: hart maken voor water en groene ruimte!

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar zetten zich sinds 2004 onder de naam Waaloord in voor strategie, beleid en ontwikkeling van een duurzame groene ruimte. Thema's die ons boeien zijn omgevingsgericht waterbeleid en -beheer, klimaatadaptatie, verduurzaming van de landbouw, empowerment van ondernemers, biodiversiteit, energietransitie en recreatie.

Vanuit een onafhankelijke rol werken we met beheerders, boeren, bewoners, bestuurders en beleidmakers van waterschappen, provincies, agrarische organisaties en gemeenten. Zowel binnen organisaties als bij gebiedsgerichte samenwerking. Omdat de groene ruimte én mensen ons aan het hart gaan.

In onze opdrachten gaat het vaak over het concreet maken van de strategie, mensen in hun kracht krijgen en het organiseren en begeleiden van een goed samenspel richting uitvoering. Door helderheid te creëren helpen we met het bepalen van de koers en organiseren we de te zetten stappen. Rienk is daarbij ook graag adviseur-coach voor projectleiders, beleidsadviseurs, bestuurders én teams. Marieke ontgint met de opdrachtgever en partners graag de weg als creatieve kwartiermaker. We zetten daarbij onze spiegelende blik en ondernemend karakter in.

Wij werken vanuit onze woon- en werkplek op Fort Oranje 23 in Woerden, midden in het Groene Hart van de Randstad, door heel Nederland en soms daarbuiten.

Wil je een keer kennismaken? Neem dan contact met op met Marieke of Rienk.