coaching Woerden; Waaloord; advies ruimtelijke ordening;
coaching Woerden; Waaloord; advies ruimtelijke ordening;

Water en Groene ruimte

Hoe geef ik een gebiedsproces vorm? Hoe kom ik tot een werkbare uitvoering van de Kaderrichtlijn Water? Hoe kom ik tot een omgevingsbewust programma? Hoe krijg ik klimaatadaptatie in het landelijk gebied op gang?

Waaloord biedt

Coaching en training

Zoek je balans tussen werk en privé, sta je voor een lastige keuze en wil je meer helderheid? Kan de samenwerking in het team beter? Bij deze vragen kan individuele coaching, teamcoaching en intervisie helpen.

Bekijk de mogelijkheden

Waaloord: hart maken voor water en groene ruimte!

Wij, Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar zetten ons sinds 2004 onder de naam Waaloord in voor gebiedsgerichte ontwikkeling van water en een duurzame, groene ruimte. Onze kracht zit in het vormgeven van een effectieve aanpak door te verhelderen, de energie van mensen te vinden en te organiseren. Wij verbinden het wat met het waarom en hoe.

Wij werken aan omgevingsgericht waterbeleid en -beheer, klimaatadaptatie in het landelijk gebied, verduurzaming van de landbouw, empowerment van agrarische ondernemers, pragmatische invoering van de Kaderrichtlijn Water en ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit. We faciliteren de aanpak van complexe vraagstukken, benoemen vlot de essentie en maken met onze opdrachtgever rollen, verantwoordelijkheden en acties helder. We coachen medewerkers, project- en teamleiders en schrijven actief mee aan benodigde producten (overeenkomsten, plannen, projectvoorstellen, rapportages). Waarbij we altijd voor ogen houden: wat is nodig om het beoogde doel te bereiken? Dat doen we omgevingsbewust, rolbewust en daadkrachtig door te doen..

Vanuit een relatief vrije, onafhankelijke rol werken we samen met beleidmakers, beheerders, boeren, bestuurders van overheden en agrarische organisaties en bewoners. Omdat water en groene ruimte én de drive van mensen ons aan het hart gaan. Rienk is letterlijk en figuurlijk thuis in water. Hij ziet snel welke stroomrichting van een project of programma kansrijk én zinnig is. Marieke hoedt het vuur met haar frisse, creatieve blik. Hoe zit het met de drive en randvoorwaarden om bijvoorbeeld uit de startblokken te komen als initiatief of project?

We organiseren en begeleiden inspiratie- en reflectiesessies waar zowel doelen als rollen en motivatie aandacht krijgen. We adviseren en begeleiden zodanig dat alle elementen aanwezig zijn om water en groene ruimte, onze leefomgeving in balans en duurzaam te ontwikkelen. 

Kijk hier voor opdrachten en opdrachtgevers.

Wil je een keer kennismaken? Neem dan contact met ons op.