coaching Woerden; Waaloord; advies ruimtelijke ordening;
coaching Woerden; Waaloord; advies ruimtelijke ordening;

Procesbegeleiding ruimte en water

Hoe geef ik ruimtelijke adaptatie met water vorm? Hoe kom ik tot een omgevingsbewust programma? Hoe krijg ik beweging op gang? Vragen waar wij graag bij helpen door te verhelderen, te organiseren, te (voor)doen…

Waaloord biedt

Coaching en training in Woerden

Zoek je balans tussen werk en privé, sta je voor een lastige keuze en wil je meer helderheid? Bij dit soort vragen kan individuele coaching, teamcoaching of een training Mindfulness helpen.

Bekijk de mogelijkheden

coaching Woerden; Waaloord; mindfulness

Marieke Leentvaar en Rienk Schaafsma

Waaloord: hart maken voor water en ruimte!

Waaloord werkt omgevingsbewust op creatieve wijze aan watermanagement, waterbeleid, ruimtelijke ordening, duurzame leefomgeving en plattelandsontwikkeling. Met aandacht voor de eigen kracht, kwaliteit en motivatie van betrokkenen. Wij, Marieke Leentvaar en Rienk Schaafsma, zijn dikwijls als onafhankelijk en relatief vrije actor een intermediair tussen mensen, tussen organisaties. Het geeft ons voldoening om mensen en projecten in beweging te zetten en te helpen complexe vraagstukken helder te maken en te houden. Daartoe zetten wij graag onze ervaring met strategische advisering, heldere communicatie (intuïtieve ontwikkeling) en coaching in. Wij faciliteren, kwartiermaken, adviseren, coachen en begeleiden. Als relatieve vrije (beleids)actor binnen organisaties als waterschap, provincie of gemeente en als relatief vrije actor tussen agrarische organisaties, waterbeheerders en ondernemers.

Wij werken als Waaloord vanaf 2004 in heel Nederland en soms daarbuiten vanuit onze woonplaats Woerden, midden in het Groene Hart van de Randstad. Wij beschikken over kantoor aan huis met genoeg ruimte voor workshops en vergaderen in onze werk-woonplek in het groen op Fort Oranje 23 in Woerden.

Recente opdrachten zijn: POP3 aanvraag / proces Onderwaterdrainage Veenweidepolder Lange Weide Zuid-Holland; In coproductie met HDSR werken aan pilot Klimaatslimme Landbouw in het Veenweidegebied; Faciliteren Implementatie Omgevingswet (planvorming) en Ruimtelijke Adaptatie bij diverse waterschappen; Aanpak KRW nutriënten veenweiden Rijn-West; Teamcoaching Rijke Groenblauwe Leefomgeving Provincie Zuid-Holland; Ontwikkeling duurzame bloembollenteelt- projectvoorstel Bollenpolder van de Toekomst; Deelname aan diverse POP3 adviescommissies; Opzetten Subsidieregeling Regionaal partnerschap Water en Bodem (waterschappen HDSR en AGV); Start-ups / Heisessies.

Meer weten? Zoek je een ervaren adviseur, kwartiermaker, coach? Neem dan contact met ons op.