coaching Woerden; Waaloord; advies ruimtelijke ordening;
coaching Woerden; Waaloord; advies ruimtelijke ordening;

Groene ruimte en water

Hoe geef ik een gebiedsproces vorm? Hoe kom ik tot een omgevingsbewust programma? Hoe krijg ik klimaatadaptatie in het landelijk gebied op gang?

Waaloord biedt

Coaching en training

Zoek je balans tussen werk en privé, sta je voor een lastige keuze en wil je meer helderheid? Bij deze vragen kan individuele coaching, teamcoaching en intervisie helpen.

Bekijk de mogelijkheden

Waaloord: hart maken voor water en groene ruimte!

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar zetten zich sinds 2004 onder de naam Waaloord in voor strategie, beleid en gebiedsgerichte ontwikkeling van een duurzame groene ruimte. Thema's die ons boeien zijn omgevingsgericht waterbeleid en -beheer, klimaatadaptatie in het landelijk gebied, verduurzaming van de landbouw, empowerment van agrarische ondernemers, biodiversiteit en recreatie. Onze kracht zit in het vormgeven van een effectieve gebiedsgerichte aanpak door te verhelderen, te organiseren, te verbinden en oog te hebben voor de uitvoering.

Vanuit een onafhankelijke rol werken we met beheerders, boeren, bewoners, bestuurders en beleidmakers van waterschappen, provincies, agrarische organisaties en gemeenten. Zowel binnen organisaties als bij gebiedsgerichte samenwerking. Omdat de groene ruimte én mensen ons aan het hart gaan.

In onze opdrachten gaat het vaak over het concreet maken van de strategie, mensen in hun kracht krijgen en het organiseren en begeleiden van een goed samenspel van beleid en strategie richting uitvoering. Door helderheid te creëren helpen we met het bepalen van de koers en organiseren we de te zetten stappen. Rienk is daarbij ook graag adviseur-coach voor projectleiders, beleidsadviseurs, bestuurders én teams. Marieke ontgint met de opdrachtgever en partners graag de weg als creatieve kwartiermaker. We zetten daarbij graag onze spiegelende blik, ondernemende karakter en langjarige ervaring met gebiedsgericht werken in.

Wij werken vanuit onze woon- en werkplek op Fort Oranje 23 in Woerden, midden in het Groene Hart van de Randstad, door heel Nederland en soms daarbuiten.

Wil je een keer kennismaken? Neem dan contact met op met Marieke of Rienk.