Waaloord; procesbegeleiding waterbeleid Woerden; projectbegeleiding waterbeleid;
 Waaloord; procesbegeleiding waterbeleid Woerden; projectbegeleiding waterbeleid;

Actueel

In de geest van de Omgevingswet

11/04/2018 door Marieke Leentvaar

In de geest van de Omgevingswet

Werken in de geest van de Omgevingswet. Een veel gehoorde kreet. En lastig handen en voeten te geven. Het vraagt namelijk een goed waarnemingsvermogen: hoe doen we het nu in relatie tot de bedoeling van de wet? We storten ons vooral op de toekomst, op kennis (zijn we goed in), instrumentaria (ook) en plannen van aanpak. En daarmee vallen we snel terug op bekende patronen zonder dat we het doorhebben.

Een praktijkvoorbeeld bij een ambitieus waterschap. Het programmateam Implementatie Omgevingswet is 2 jaar geleden gestart met deelprojectleiders per domein: ICT-IM, planvorming, juridische zaken, VTH, communicatie en HR. Er kwamen inspirerende project startups, voor het programma en per domein en er werd gepoogd volgens een projectmatige aanpak te werken. Nu, na pilots en tussenproducten, komt het team tot de ontdekking dat een andere manier van samenwerken wellicht beter werkt.

We gooiden het roer om bij de eerstvolgende bijeenkomst. Allerlei praktische en gedetailleerde afstemmingen gaan immer prima bilateraal en op de wandelgangen. Dé vraag voor het overleg is: hoe zijn we nu eigenlijk bezig? Het team ging uitzoomen onder mijn begeleiding. Aan de hand van ter plekke gemaakte tekeningen van een botenvloot, als symbool voor hoe iedereen het programma en team nu beleeft, ontstond een geanimeerd en verhelderend gesprek. Het beeld was namelijk zeer divers!

Dat leverde gezamenlijke inzichten en ook vragen op. Op wat voor een boot staat de individuele projectleider eigenlijk? Hoe is de relatie met de andere boten van de Omgevingsteamvloot? Hoe zorg je dat anderen aan boord van jouw boot kunnen komen? Wacht je op een uitnodiging van een collega of ga je zelf enteren?  En hebben we de initiatiefnemer nog wel in beeld? Deze gezamenlijke reflectie zet mensen aan tot beweging en gezamenlijke aandachts- en actiepunten!

De eenvoud van de werkvorm doorbrak hier het patroon. Neem waar, benoem en deel wat er nu gebeurt bij het samenwerken. Kortom: zoom regelmatig uit om mensen wakker te schudden. Vanuit dat besef kan een ieder een kleine of grote beweging in de geest van de omgevingswet maken.

 

Puppy

30/12/2017 door Marieke Leentvaar

Sinds kort loopt er een puppy bij ons rond. Ja inderdaad, een handenbindertje, eentje die alle harten steelt én die heel goed weet hoe je je omgeving ontdekt. Naast ogen ook met neus, tong, oren! Het zit in haar natuur om tijdens de wandelingetjes werkelijk alles te besnuffelen, in de bek te beproeven (wát een blaadjes…), eens goed te gaan zitten kijken naar voorbijgangers te voet en te fiets en door de sneeuw te stappen. Er gaat voor mij een nieuwe wereld open. Heel dicht bij huis want ver kom ik even niet met de kleine pup. Ik beleef wel meer. Ik word continu uitgedaagd om mee te spelen, mee te kijken. Heel inspirerend (en OK, soms een tikkie vermoeiend).

Hoe zou het zijn als we in ons werk, net als mijn hond, er eens wat vaker goed voor gingen zitten om bijvoorbeeld de voorbij rennende collega’s even te aanschouwen. Vanuit nieuwsgierigheid, alsof het een nieuw soort op de afdeling is. En pas na enkele seconden te beslissen of ‘het’ interessant genoeg is om achteraan te gaan of om je eigen pad te vervolgen. Ik ga het proberen in het nieuwe jaar. Ik ben benieuwd!

 

Lange Weide

18/08/2017 door Rienk Schaafsma

Heerlijk om deze zomer even afstand te kunnen nemen van het dagelijkse werk. En dan terug te kijken op de hectische voorzomer toen we druk bezig waren het mooie plan van aanleg van onderwaterdrainage in de polder Lange Weide (bij Driebruggen in Zuid-Holland) tot volwassenheid te brengen. Mooi om te merken dat onze aanpak werkt en anderen prikkelt. Het plan is ingediend voor POP3 subsidie bij de provincie Zuid-Holland. Door de boeren, verenigd in de stichting Rijn & Gouwe Wiericke met voorman Gert vd Hoeven, in nauwe samenspraak met HDSR, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Veenweide Innovatie Centrum. Mijn rol was het er voor zorgen dat een kansrijke POP3 aanvraag kon worden ingediend door de stichting met draagvlak bij genoemde partijen en de provincie. Met veel plezier en inzet heb ik hier met de hoofdrolspelers aan gewerkt. Het gaat dan om proces én inhoud (de niche van Waaloord!). Wat startte als een spannende onderneming (gaat het lukken met financiering en afspraken?) werd het snel een gezamenlijke aanpak en bijbehorende producten met enthousiasme en vertrouwen bij de partijen. Afspraken tussen partijen en met de deelnemende boeren in de polder Lange Weide zijn vastgelegd in overeenkomsten en er is een uitgebreid projectplan geschreven. Ieder doet zijn deel, alleen voor de (technische) uitvoering wordt een beroep gedaan op Europese middelen. Nu maar hopen dat ook die financiering wordt toegekend! 

 

Een luisterrijke zomer!

10/07/2017 door Marieke Leentvaar

Een beeld. Een mooie plek in het Bennekomse bos, een zomers zonnetje met nog frisse wind. We worden buiten persoonlijk ontvangen met verse jus d’orange. Het effect op mij: ik heb er zin in, een dagje wat anders doen dan Omgevingswet, bloembollen, Mindfulness en POP3. Al tijden ben ik benieuwd naar de kunst van Storytelling. Ik blijk deze dag mensen te kunnen pakken met mijn persoonlijke verhaal mét boodschap. Gewillig publiek geeft daverend applaus. Wauw.

Een ander beeld. Een andere mooie plek midden in Utrecht. Weer mooi weer. Openingsvraag: ‘Uit welke kano kom jij?’. Fantastisch wat deze vraag aan informatie oplevert over de 16 deelnemers, over wat ons raakt, wat we belangrijk vinden, wat ons verbindt én ons (onder)scheidt. We luisteren veel die twee trainingsdagen van Deep Democracy. Om te horen wat een ander nodig heeft om mee te komen. Dat vergt zitvlees, compassie en een getemd ego.

Luisteren, een kunst op zich die we snel verleren. Echt open luisteren. En daarna pas een agenda, mening of advies delen. De zomer leent zich goed voor luisteren. Vanaf een kampeerstoel, een strandje, een bergtop. Luisteren naar de buitenwereld én je binnenwereld. Weer ruimte maken voor je dromen en deze laten rijpen. Om elkaar daarna weer mooie verhalen te kunnen vertellen mét een boodschap. En eind augustus elkaar de vraag te stellen: uit welke kano kom jij?

Ik wens je een luisterrijke zomer!

 

Op het fort

03/01/2017 door Marieke Leentvaar en Rienk Schaafsma

2017 staat voor ons in het teken van verder uitpakken. Na de letterlijke verhuizing in 2016 van Waaloord naar Fort Oranje kunnen we nu figuurlijk verder gaan met uitpakken van het advieswerk van Waaloord VOF en de Readingpraktijk voor Mindfulness en lifecoaching.
We zijn beiden nu bezig met opdrachten voor de waterschappen over de implementatie van de Omgevingswet en begeleiding van de opzet van POP3 projecten én met Mindfulness trainingen. Marieke is verder actief met de duurzame bollenteelt, en intervisie LEADER mensen. Rienk is actief met individuele coaching. We zetten ons ook dit jaar vrijwillig in voor de (nieuwe) Stichting Groene Hart en de KNHM.
Fort Oranje 23 is ook de plek van onze twee tienermeiden en vele (vrije) dieren. We gaan dit jaar onze tuin en sloten verder eigen maken en er met bezoekers van genieten. Als het voorjaar wordt ook met de een bootje de Oude Rijn op.

Wie weet verrassen we je dit jaar met één nieuwe bedrijfsnaam voor al onze activiteiten. Kortom, we gaan 'fort'! Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen. Bel of mail ons gerust om te verkennen of we dit jaar iets samen kunnen doen!

 

U maakt het verschil!

28/11/2016 door Marieke Leentvaar

Als trainer krijg ik na de eerste dag intervisie tussen mensen van het LEADER-programma veel vragen: Kun je de volgende intervisiedag aandacht besteden aan creativiteit, aan circulaire economie, aan private financiering? En ook: hoe pak ik iets aan? Waar moet ik beginnen? Wat is mijn rol?

Op 22 november 2016 tijdens de 2e intervisiedag hebben we uitgebreid stilgestaan bij deze vragen. Met Theorie U als belangrijkste werkvorm. Sleutel: hou het heel dicht bij jezelf. Een onderwerp als ‘sociale initiatieven’ is teveel een vaag containerbegrip. Nadat ik vragen stelde als: ‘Waarom maak jij je er druk over? ‘Waar loop jij nu warm voor?’ kwam het gesprek op gang.

De essentie van de U (van Theorie U) is voor mij: druk de pauzeknop in, benut stilte, zet je zintuigen open en verplaats je in de ander. En maak het bovenal persoonlijk: waar raakt het onderwerp je echt, wat is jouw missie? Zodat je niet bedenkt wat te doen maar het als vanzelf ontstaat. Niet door alleen met elkaar praten vanachter een tafel of met een flipover.

En dank blijkt weer wat een goud we met elkaar in handen hebben! Zoveel kennis, ideeën, inzichten, netwerken en andere zaken die we echt belangrijk vinden. We kunnen meer dan we denken blijkt ook weer uit deze intervisie dag. De deelnemers gingen vol inspiratie en acties weer terug naar Limburg, Overijssel of Rijnland. Dit zijn mijn mooiste dagen. Met dank aan (Theorie) U!

 

POP3

07/11/2016 door Rienk Schaafsma

Melkveehouders, bollenkwekers en hun professionele omgeving, zoals LTO, KAVB, gebiedscollectieven provincies en waterschappen én hun adviseurs zijn druk bezig met voorstellen voor duurzame landbouwprojecten. Om de mineralenhuishouding op orde te krijgen via kringlooplandbouw, om drift en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te verminderen, etc. Het plattelandsprogramma POP3 zou dat voor een aanzienlijk deel moeten kunnen financieren. Althans, dat is de verwachting.. Maar gaat dat wel lukken? Bij het voorbereiden van aanvragen lopen we aan tegen veel procedurele vereisten die niet altijd goed bij de praktijk passen. Een praktijk waarin vertegenwoordigers van de landbouwsector samenwerken met adviseurs en voorlopendew agrariërs. Ik vind het  spannend hoe creatief en ambitieus we met elkaar kunnen zijn om zoveel mogelijk al die goede initiatieven toch gefinancierd te krijgen!

 

Thuiswedstrijd gemeente Woerden

15/04/2016 door Marieke Leentvaar

Thuiswedstrijd gemeente Woerden

Tevreden kijk ik naar wat we tot nu toe met een groep stakeholders in mijn eigen gemeente de afgelopen 3,5 maand bereikt hebben. Een uitnodigende Visie Recreatie & Toerisme tot en met 2022 met focus, enthousiasme, duidelijke rollen én met een pragmatische insteek. Een groep van 10 aanjagers gaat zorgen dat woorden op papier tot leven komen. Op 12 april is de Visie behandeld in de raadscommissie. Daar spaken veel fracties zich positief uit over de grote en vrijwillige betrokkenheid van stakeholders. Dat is een mooie opsteker voor de koersgroep die samen met andere bewoners, ondernemers, organisaties gaan zorgen voor SMART-e plannen.

November 2015 kwam de gemeente Woerden bij mij uit om bottom-up een nieuwe visie op recreatie en toerisme op te stellen die uiterlijk voorjaar 2016 klaar moest zijn voor de gemeenteraad. De gemeente wilde indien mogelijk lokale expertise benutten. Een mooie uitdaging voor mij om mijn ervaring met bottom-up werken dichtbij huis in zetten en ook mijn verbeeldingskracht in te brengen (zie foto).

Deze thuiswedstrijd bevalt mij goed! Ik lees in de lokale krant wat ik al weet. Zit vaker op de fiets en minder in de auto. Dat houdt mij lekker in beweging. Ook is het voor mij leuk om te weten dat ik een steentje bij kan dragen aan meer beleving van Woerden en omgeving. Dit smaakt naar meer!

Inspiratiedag Deltaplan Waterkwaliteit en Zoetwater Zuid

08/03/2016 door Rienk Schaafsma

Inspiratiebijeenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden en KRW Maas

Advisering Water meets Energiewerk! Op 21 januari 2016 kreeg ik van Henk van Wezel, Twan Tiebosch en Noud Kuijpers de kans om de Inspiratiedag van de projectorganisaties Kaderrichtlijn Maas en Deltaplan Hoge Zandgronden te faciliteren als dagvoorzitter. Ik vond het prachtig om mijn vaardigheden op het gebied van Mindfulness en energiewerk toe te passen in deze werkomgeving. Tijdens de dag heb ik de ca 20 aanwezigen in verschillende rondes verleid om met elkaar kennis te maken en nieuwe groepen te vormen. Door contact te maken via de ogen, het uitwisselen van interesse's, etc. Als energizer en kennismaking stap tussen de meer inhoudelijke programma onderdelen. De deelnemers hebben hun creativiteit los kunnen laten op de vragen 'wat geeft je energie?' en 'wat is je allergie'?'. Fijn om te mogen begeleiden. Op naar de volgende inspiratiebijeenkomst! Rienk Schaafsma

Tijd maken voor verbeeldingskracht

23/02/2016 door Marieke Leentvaar

Vrijdagochtend 18 februari 2016 stap ik met een dubbelgevoel in de trein naar Voorburg. Op weg naar een opfrisochtend visualiseren bij De Betekenaar. Ga ik echt een ochtend oefenen met tekenen? Heb ik niks beters te doen…?!

Toch heb ik daar vorig jaar een inspirerende workshop gevolgd. Met enkele tips kun je snel de essentie van een sessie of project mooi in beeld brengen. We oefenen met het tekenen van een onderzoeker, het internet, de start van een project.  De kunst is het gewoon te doen en niet te lang na te denken. Na die eerste workshop liggen stiften en wit papier onder mijn handbereik. Verbeelden helpt mijn eigen gedachten te verhelderen en inspireert. En prettige bijkomstigheid: ik hoef niet achter een scherm te zitten. 

Het verbeelden op papier pas ik nu toe in diverse opdrachten. Bijvoorbeeld de nieuwe koers voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de gemeente Woerden. Die prijkt nu op de voorkant van het document, mede omdat een aantal mensen positief op mijn kladjes reageerden! Deze vrijdagochtend visualiseer ik enkele samenhangende bollenteelt projecten gericht op meer organische stof en minder fosfaat-uitspoeling naar het water.

Geïnspireerd rijd ik weer terug met nog meer waardering voor verbeeldingskracht. Tijd maken loont. Een volgende stap is ‘’on the job’’ een visueel verslag te gaan maken of een proces te faciliteren.

Heeft er iemand een vraagstuk of bijeenkomst waar ik los kan gaan? Ik wil wel!

Mindfulness na de bergen

10/08/2015 door Rienk Schaafsma

coaching Woerden; Waaloord; mindfulness

Na een heerlijke vakantie in de Zwitsers en Italiaanse Alpen starten we weer zachtjes op. De nieuwe groep van de training Mindfulness (de derde al dit jaar!) vraagt nu mijn aandacht. Dagelijks komen mailtjes binnen van geïnteresseerden. Fijn dat we voor de zomer al voor dinsdagavond 25 augustus een kennismakingsavond hebben gepland. Zin in! Zie ook Readingpraktijk Woerden.

Red tape in groen Connemara

31/05/2015 door Marieke Leentvaar

Mei 2015, Connemara revisited. 

In 1992 deed ik als student in Ierland onderzoek naar de leefbaarheid van het platteland. Vier maanden heb ik ‘participatief’ in kaart gebracht wat de sociaaleconomische situatie van circa 150 inwoners van het eiland Inishbofin (aan de westkust van Connemara) een impuls zou kunnen geven. Een bijzondere ervaring. Een LEADER-programma kwam later pas. Omdat een Nederlandse kennis bleef vragen wanneer ik eens langs kwam, én ik nieuwsgierig ben naar hoe LEADER in Ierland loopt, reed ik vorige week langs de adembenemende kusten en veengebieden van Connemara voor enkele gesprekken en uitzichten.

Procesbegeleiding Woerden; projectbegeleiding Woerden; coaching Woerden; Waaloord;

Vlakbij de prachtig gelegen (en inmiddels zeer toeristische) Kylemore Abbey in Letterfrack ontmoet ik Karen Mannion, Rural Development officer van Forum Connemara Ltd. Forum is een soort ontwikkelingsmaatschappij die allerlei sociaaleconomische programma’s coördineert, waaronder werklozenprogramma’s, werkt aan versterking van het toerisme en sinds 2009 LEADER. Daarmee kunnen ze slimme combinaties maken op project- en uitvoeringsniveau. Zo worden langdurig werklozen ingezet in de uitvoering van projecten (aanleg parkeerplaatsen, opruimen stranden).

We spreken lang over LEADER, de ontwikkelingen in Connemara en ‘red tape’. Ze is blij iemand te ontmoeten die snapt hoe LEADER werkt en vraagt mij ook uit over LEADER in Nederland. Connemara is niet alleen een prachtig en mysterieus landschap. De werkloosheid is er hoog, jongeren trekken (nog steeds) weg. Er komen steeds meer toeristen. Er is in Ierland inmiddels een ‘Wild Atlantic Way’ (markering van doorgaande kustroute), maar er is lang niet overal iets te beleven.

 

Het heeft een tijd geduurd voor dat het LEADER-programma in West-Connemara op gang kwam nadat een LEADER-budget in 2009 werd toegewezen. Uiteindelijk heeft dat 350 projecten opgeleverd. Van heel kleine (duizend euro) tot grote bijdragen aan dorpshuizen. De grootste hobbel die Forum moest nemen, was de aversie van bewoners tegen ‘red tape’. De cultuur is anti-papierwerk, door een lager opleidingsniveau en slechte ervaringen op school, en een cultuur die niets op heeft met een overheid. Ze noemen dat ‘red tape’. De bureaucratie en politieke invloed nemen in Ierland toe en zeker bij een Europees programma als LEADER. Naast de bureaucratie met subsidies is het bijvoorbeeld lastig om een bouwvergunning te krijgen, waardoor jongeren wegblijven. Het zou toch mooi zijn als jongeren kunnen blijven wonen en werken in de regio waar ze van houden. Ik heb er die paar dagen meerderen gesproken die graag terug zouden willen komen, maar nu in Londen of Amerika werken.

 

Karen weet nog niet of LEADER in West-Ierland een vervolg zal gaan krijgen. Ze hoopt van wel, want ze ziet nog genoeg uitdagingen en kansen. Bijvoorbeeld op het vlak van toerisme en recreatie (aanleg langeafstandfiets- en -wandelpad over een oude spoorlijn, meer wandelmogelijkheden, arrangementen en crafts). Karen en ik houden in ieder geval een groen lijntje met elkaar, tussen het Groene Hart en het groene Ierland. Over LEADER, red and green tape en meer….

WaterCap Taskforce: Final Report ready & available

25/04/2015 door Rienk Schaafsma

6 organizations in the North Sea Region worked recently together in WaterCap Taskforce. On initiatives and projects about water management facing climate change. Sharing knowledge and experiences with each other and with stakeholders in different regions. Rienk Schaafsma (Waaloord VOF) wrote the final report with the results of this European funded programme. By request of the province of Drenthe (Netherlands). With input mainly from interviews. It was very helpful and interesting to visit and speak with persons from the participating organizations, for example in Denmark and Germany. Travelling, sharing, learning!

BLOG berichten
11/04/2018 door Marieke Leentvaar

In de geest van de Omgevingswet

30/12/2017 door Marieke Leentvaar

Puppy

18/08/2017 door Rienk Schaafsma

Lange Weide

10/07/2017 door Marieke Leentvaar

Een luisterrijke zomer!

03/01/2017 door Marieke Leentvaar en Rienk Schaafsma

Op het fort

28/11/2016 door Marieke Leentvaar

U maakt het verschil!

07/11/2016 door Rienk Schaafsma

POP3

15/04/2016 door Marieke Leentvaar

Thuiswedstrijd gemeente Woerden

08/03/2016 door Rienk Schaafsma

Inspiratiedag Deltaplan Waterkwaliteit en Zoetwater Zuid

23/02/2016 door Marieke Leentvaar

Tijd maken voor verbeeldingskracht

10/08/2015 door Rienk Schaafsma

Mindfulness na de bergen

31/05/2015 door Marieke Leentvaar

Red tape in groen Connemara

25/04/2015 door Rienk Schaafsma

WaterCap Taskforce: Final Report